Kamerabevakning är både proaktiv och reaktiv

När det kommer till säkerhet är sikten en av de viktigaste faktorerna. Till exempel bör receptionspersonalen ha fri sikt för att på avstånd kunna se vem som närmar sig. Dessutom bör alla entréer till företaget vara fria från gömställen där brottslingar skulle kunna gömma sig. Dessutom är kamerabevakning ett viktigt inslag i såväl proaktivt säkerhetsarbete som i reaktiva dito.

Fördelarna med att bevaka företaget med kameror

Till fördelarna med att bevaka företaget med övervakningskameror hör att bevakningen:

  • avskräcker från stöld och förebygger andra brott av olika slag
  • tryggar medarbetarnas arbetsmiljö
  • garanterar kundernas säkerhet.

Ibland kan alltså den blotta förekomsten av övervakningskameror få potentiella brottslingar att hejda sig. Detta då flera olika sorters brottslighet är impulshandlingar snarare än mer planerade handlingar. Därmed krävs inget supersofistikerat säkerhetssystem eller en särskild säkerhetsstyrka på företaget – den avskräckande effekten är oftast god nog!

Detta bör du känna till om kamerabevakning innan du väljer ett system

Innan du börjar botanisera bland de olika system för kamerabevakning som finns tillgängliga på marknaden bör du stanna upp ett ögonblick. Det finns nämligen vissa saker som du bör känna till om dessa system innan du gör din investering. Till exempel behöver du ha koll på vilka våningar i fastigheten som du vill övervaka och varför. Detta är nämligen en av flera faktorer som ligger till grund för vilken hårdvara och mjukvara som krävs för uppgiften.

Det finns många olika system för kamerabevakning som företag kan använda sig av. Vissa kameror kan ge en 360-gradig vy av det område som bevakas medan andra har ett smalare synfält. Dessutom har vissa bevakningskameror funktioner som gör att du kan zooma in och ut antingen manuellt eller automatiskt. Vissa håller sig istället till en fast, förinställd skärpa. En del kameror har en väldigt hög bildfrekvens medan andra inte har detta. Därför bör du välja det system som bäst motsvarar ditt företags unika behov.

Har du dessutom tänkt att bevaka en yta som är belägen utomhus? Då behöver du investera i hårdvara som tål lite större temperaturskillnader och fukt. Ska området dessutom bevakas nattetid är det viktigt att de kameror som används har infraröd teknik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *