Så får du ett billigare hemlarm

Kostnaden för ett hemlarm kan variera kraftigt. Genom att se över behov och jämföra olika larmlösningar går det att pressa priset en hel del. Men det gäller alltid att inte ”tumma på kvalitén” eftersom målet trots allt är att få ett tryggt och säkert hem.

Hemlarm med eller utan utryckning

Det som framförallt påverkar priset är om larmet är kopplat till ett larmbolag eller inte.

 • Enbart ljud på platsen
  Det allra billigaste alternativet är en siren som ljuder mycket högt när ett inbrottslarm har aktiverats. Något meddelande skickas inte till ägaren av systemet så det krävs att någon är nära och kan agera. Fördelen är att dessa kan köpas för några hundra kronor och utan löpande månadskostnad.
 • Ljud och meddelande
  Nästa steg är att sirener låter samt att meddelande skickas, via WiFi, till den mobil som är ansluten till larmsystemet. Finns övervakningskameror kan även dessa nås via mobilen så att ägaren ser vad som hänt och kan välja att agera utifrån detta. Ofta finns en mindre månadskostnad för att kunna lagra videomaterialet löpande.
 • Med utryckning – Komplett skydd
  Hemlarm med utryckning med väktare innebär högre kostnad för installation samt en löpande månadskostnad. Men då ges även en säkerhet som är på betydligt högre nivå än vid alternativen ovan. Operatörer agerar på alla larm, väktare kommer alltid skickas och polis, brandkår eller ambulans kan kallas till platsen. Med dessa hemlarm brukar det även ingå ”panikknapp” och ”överfallslarm”.

Se på behov och jämför bolag

För att pressa priset är det viktigt att se på vilket behov som finns. Första steget är att välja om utryckning eller inte önskas. Se punkterna ovan.
Andra steget är att fundera på vilka enheter som behövs för att skapa säkerheten i hemmet. En vanlig villa kan exempelvis ha följande delar inom ett hemlarm:

 • Övervakningskamera inomhus och utomhus
 • Rörelsesensorer
 • Inbrottslarm på dörrar och fönster
 • Brandlarm

Beroende på hur stort boende det är kan det behövas olika många larmenheter men samtidigt kanske inte samtliga rum måste vara skyddade med larm.
Sista steget är att jämföra olika bolag. Detta både gällande pris och vilka tjänster som ingår. Bland annat bör kontroll ske hur snabbt som de förväntas agera vid larm, om det är fria utryckningar samt när kundtjänst går att nå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *